RELACIÓN DE PLAZAS VACANTES ADMINISTRATIVAS PARA ROTACIÓN